• INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
  • Berilmu - Beramal - Berperadaban

Memorandum of Agreement (MoA)