Diskusi Publik IAIS Sambas

dengan Tema ” Peluang dan Tantangan Bupati Sambas Terpilih dalam Memabangun Sambas Berkemajuan”